ԳԱՅԱՆԵ ՀԱԿՈԲՅԱՆ

Ո՞վ է Աստված, ի՞նչ է հավատքը

goal

ՆՊԱՏԱԿԸ

Փոխել մարդկանց կյանքերը՝ հանուն աստվածային կամքի իրականացման:

«Աստծո կամքն է բարին, հաճելին, կատարյալը» (Հռոմ. 12.2)