Ոչ միայն որոշում կայացնել, այլև ծրագրել որոշման իրականացումը