ՈԻՍՈԻՄՆԱԿԱՆ ՃԱՄՓՈՐԴՈՒԹՅՈՒՆ

ԿԵՆԴԱՆԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՅԳՈՒՄ

Շնորհակուլություն Հիսուս

Կարդալ: Russian English