About Brooklyn Adventure

Նպատակը

Փոխել մարդկանց կյանքերը՝ հանուն աստվածային կամքի իրականացման:
«Աստծո կամքն է բարին, հաճելին, կատարյալը» (Հռոմ. 12.2)