ԼԵԶՈՒՆԵՐ

Օտար լեզուներ

ՍՈՎՈՐՈՒՄ ԵՆՔ ԱՆԳԼԵՐԵՆ

1 – ին  փուլ, մաս 1․

ՍՈՎՈՐՈՒՄ ԵՆՔ ԱՆԳԼԵՐԵՆ

1 – ին  փուլ, մաս 2․

Կարդալ: Russian English